Zespół

Jesteśmy zespołem Mediatorów z wieloletnim doświadczeniem w branży usług finansowych, posiadających praktyczną wiedzę o funkcjonowaniu podmiotów gospodarczych z sektora ubezpieczeniowego, bankowego i inwestycyjnego, a także firm z nimi pośredniczących potocznie nazywanych kancelariami doradztwa finansowego.

Nasi Radcy Prawni pomogą Państwu w zakresie:

  • opracowania strategii prowadzenia sprawy
  • podejmowania przedsądowych działań prawnych
  • składania oświadczeń materialnoprawnych
  • inicjowania i prowadzenia postępowań sądowych
  • uczestnictwa w rozprawach w Państwa imieniu
  • dokonywania innych czynności faktycznych i prawnych w celu skutecznego odzyskania Państwa pieniędzy

Obecnie prowadzimy 857 postępowań przeciwko instytucjom finansowym.

Do tej pory wygraliśmy 836 spraw dla naszych Klientów.

Radcy Prawni:

   

Paweł Durbacz
nr wpisu KR-3280 

Mediatorzy:

  Aleksandra Świątek 

Jakub Tęsiorowski 

Liliana Karnas 

Mateusz Wojtowicz 

Anna Kotula 

Przemysław Sołtysiak 

Przemysław Broziński